Dojo Kun

DOJO KUN – ordensregler for Budokwai Jiu-Jitsu Center

Klub etikette:

 • Dojo’en (træningslokale) må ikke betrædes med fodtøj på. Fodtøjet stilles på de dertil indrettede reoler ved indgangen.
 • Alle skal være tilstede rettidigt og omklædte til træningens start.
 • Kommer en elev for sent, stiller eleven sig afventende ved kanten af tatami (måtte), indtil sensei (træner) henvender sig og giver tilladelse til, at denne kan deltage i træningen

Etikette på tatami:

 • Hils på dojo med tachi-rei (stående hilsen) ved ind- og udgang.
 • Under mokuzo (meditation) skal der være fuldstændig ro, også fra eventuelle tilskuere.
 • I dojo’en skal der herske ro og orden efter sensei’s krav.
 • Når sensei ønsker at stoppe træningen, klapper han 2 gange i hænderne. F.eks. når der skal demonstreres en teknik.
 • Hils altid på din partner før og efter træningen. Respekter din partner, vær opmærksom og koncentreret under træningen, så ulykker undgås.
 • Under træningen står man ikke og “hænger” eller ligger henslængt på måtten.
 • Når man ønsker at tale med sensei, afventer man til denne er ledig, hvorefter man henvender sig og fremfører sit ærinde.
 • Hvis man ønsker at forlade dojo’en før træningen er slut, meddeler man dette til sensei og får dennes tilladelse inden træningen startes.
 • Ingen må under træningen forlade dojo’en – uanset årsag – uden sensei’s tilladelse. Ved tilbagevenden til dojo’en går eleven hen til sensei, hilser og meddeler man er tilbage.
 • Alle stød, slag og spark skal og må kun markeres.
 • Slip omgående din træningspartner, når denne tilkendegiver smerte. Smerte tilkendegives ved at klappe på partneren, på dig selv eller i måtten.
 • Alle møder med renvaskede hænder og fødder, kortklippede negle samt renvasket gi.
 • Under træningen må der ikke bæres ringe, ure, halskæder og lignende, der kan forårsage skader.

Generel etikette:

 • Klubbens materiel skal behandles ordentligt. Alle hjælper med at rydde op og renholde lokalerne.
 • Bæres Budokwai Jiu-Jitsu Center’s mærke, skal det være påsyet gi’ens venstre side, ud for venstre bryst.
 • Det er ikke tilladt uden chefinstruktørens tilladelse at undervise eller demonstrere Jiu Jitsu teknikker uden for dojo’en. Dette skyldes, at vi gerne vil undgå misbrug. Uskyldige mennesker kan skades og klubben få skylden, hvis Jiu-Jitsu teknikker anvendes af uvedkommende. Dette kan blive til stor skade for seriøse Budo udøvere.
 • Alle har ret til at blive respekteret, uanset køn, race eller trosretning.