Nyttigt information

Nødværge §13

Du har ret til at forsvare dig ! Alle danske borgere har ret til at forsvare sig imod uretmæssige angreb. Retten til lovligt nødværge er at finde i straffelovens §13 Uddrag af straffeloven LBK nr 960 af 21/09/2004 § 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at…

Dojo Kun

DOJO KUN - ordensregler for Budokwai Jiu-Jitsu Center Klub etikette: Dojo'en (træningslokale) må ikke betrædes med fodtøj på. Fodtøjet stilles på de dertil indrettede reoler ved indgangen. Alle skal være tilstede rettidigt og omklædte til træningens start. Kommer en elev for sent, stiller eleven sig afventende ved kanten af tatami (måtte), indtil sensei (træner) henvender…

Bælte binding

Bælte (OBI) bindning Bælte Bindning Her kommer en lille guide i Bæltebindning Det er stjålet noget fra vores egen Sensei Møllers gamle arkiver, jeg har selv tilføjet en tredje variation, god fornøjelse. husk at bæltet skal ligge lige oven på hinanden, dvs. ingen kryds som det er vist i billede nr. 3 Bælte enderne skal…